facebook
Bestellingen geplaatst voor 14:00 worden onmiddellijk verzonden | Gratis verzending boven 80 EUR

Ruilen, retourneren en reclameren

Hoe ruilt of retourneert u de goederen?
U kunt de goederen binnen 14 dagen na ontvangst van de zending retourneren of ruilen voor een andere zending.

Plaats de ongebruikte goederen samen met alle accessoires in de originele doos. Pak de doos goed in (folie of inpakpapier is voldoende - plak de originele doos niet met plakband vast, want dan bederft de kwaliteit) om beschadiging of verlies van de goederen te voorkomen. Stuur ons een e-mail om ons te laten weten of u de goederen wilt retourneren of ruilen, samen met uw bestelnummer.

Zend de goederen naar Topshelf s.r.o, Tulkova 763/8, 19800 Praag 9, Tsjechische Republiek.


Claims
Als u een claim wilt indienen voor goederen die u bij ons hebt gekocht, moet u eerst de claimprocedure doorlezen.

1. Elk uitstel of elk gebruik van de goederen met een gebrek kan het gebrek verergeren en leiden tot een waardevermindering van de goederen, hetgeen reden kan zijn voor afwijzing van de vordering.

2. De garantieperiode van de goederen bedraagt 24 maanden en gaat in op de datum van ontvangst van de goederen.

3. De garantieperiode mag niet worden verward met de gebruiksduur van de goederen, d.w.z. de periode gedurende welke de goederen bij behoorlijk gebruik en onderhoud, met inbegrip van onderhoud, kunnen meegaan, gelet op hun kenmerken, het doel waarvoor zij zijn bestemd en de verschillen in intensiteit van het gebruik.

4. Indien de koper na ontvangst van de goederen constateert dat de goederen niet in overeenstemming zijn met de bestelde goederen of indien de goederen een gebrek vertonen, dient hij de verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. Indien zich een gebrek voordoet in de gekochte goederen, heeft de klant het recht dit gebrek te reclameren.

6. Een gebrek wordt gedefinieerd als een verandering van de kenmerken van de goederen die wordt veroorzaakt door het gebruik van ongeschikt materiaal of materiaal van slechte kwaliteit, het niet in acht nemen van de productietechnologie of een onjuist ontwerp.

7. Als gebrek wordt niet beschouwd een wijziging van de eigenschappen van de goederen die zich tijdens de garantieperiode heeft voorgedaan ten gevolge van slijtage, verkeerd gebruik, onvoldoende of ondeskundig onderhoud, natuurlijke veranderingen in de materialen waaruit de goederen zijn vervaardigd, door de gebruiker of een derde veroorzaakte schade of andere ondeskundige ingrepen.

8. Een vordering wordt geacht naar behoren te zijn ingesteld indien de gevorderde goederen volledig zijn en de vordering niet wordt verhinderd door algemene beginselen van hygiëne. De klant is verplicht de geclaimde goederen gereinigd, vrij van alle onzuiverheden en hygiënisch verantwoord aan te bieden. Topshelf s.r.o., dat een e-shop exploiteert op www.ferwer.nl, heeft het recht om een vordering te weigeren voor goederen die niet voldoen aan bovengenoemde beginselen van algemene hygiëne (Decreet 91/1984 Coll., inzake maatregelen tegen besmettelijke ziekten).

9. In gemotiveerde gevallen kan de bevoegde ambtenaar instemmen met een langere periode.

10. De klant dient te reclameren door de goederen samen met een ingevuld reclamatieformulier en een kopie van het aankoopbewijs van de goederen (factuur) te sturen naar Topshelf s.r.o., Tulkova 763/8, 19800 Praag 9, .

Procedure voor het reclameren van goederen

Schoonmaken en verpakken van de te reclameren goederen op zodanige wijze dat tijdens het vervoer geen verdere schade of verlies van de goederen of onderdelen daarvan optreedt.

stuur het pakket naar Topshelf s.r.o., Tulkova 763/8, 19800 Praag 9, Tsjechische Republiek.

stuur ons per e-mail de reden waarom u een klacht indient, samen met uw bestelnummer.
Categorie
Top